dokuz-eylul-logo3.jpg

Sistem Analizi ve Modelleme

Sistem analizi dersinin sunumlar覺 aa覺dad覺r. Dosya Dropbox'ta bulunmaktad覺r.Dropbox, pek癟ok kii ve kurumun kullan覺d覺覺 bir bulut belge depolama uygulamas覺d覺r.Dosyan覺n 羹st羹ne t覺klay覺p a癟覺lan k羹癟羹k pencerede en alttaki "no thanks, continue anyway" se癟eneini se癟meniz gerekmektedir. Sunum a癟覺ld覺ktan sonra sa 羹st k繹eden "download" se癟eneini se癟erek dosyay覺 indirebilirsiniz.

1. Sistem analizine giri

2. retim sistemleri

retim sistemleri ile ilgili videolar :

https://www.youtube.com/watch?v=0rE3077tZ2M

https://www.youtube.com/watch?v=l4WoMHeXOJI

https://www.youtube.com/watch?v=1-SuTT9nVaU

dev1:癟羹 hakk覺nda da k覺saca yorumlar覺n覺z覺 (derste anlat覺lan hangi sistem t羹rlerini i癟ermektedir, girdileri ve 癟覺kt覺lar覺 nelerdir, vb.) i癟eren bir rapor haz覺rlay覺p haftaya derse getiriniz.

3.S羹re癟 nedir?

S羹re癟 y繹netimi ile ilgili makale(okunup genel fikri anla覺lacak)

dev2: 2. haftadaki videolardan birini se癟erek s羹reci ak覺 emas覺 haline getiriniz ve rapor halinde haftaya derste teslim ediniz.

4.Verimlilik analizi

5. Sistem dinamikleri (videodan seyredilip tart覺覺ld覺)

Videolar:

Bir sistem 繹yk羹s羹(derste seyredildi)

Sistem dinamiklerine giri-0(derste seyredildi)

Sistem dinamiklerine giri-1(繹dev olarak seyredilip k覺sa bir rapor halinde videodan ne anla覺ld覺覺 yaz覺lacak)

Sistem dinamiklerine giri-2 (merakl覺s覺na)

6. Dorusal modelleme

7. Modelleme 繹rnekleri

8. Tamsay覺l覺 Programlama

9. Tamsay覺l覺 prg 繹rnekleri

Bilgisayarl覺 癟繹z羹mler ve 繹dev (cep telefonundan a癟amazs覺n覺z, s覺k覺t覺r覺lm覺 dosyad覺r. program kurulumlar覺 da var i癟inde, bilgisayardan a癟覺n覺z)

Aa覺daki makalelerden Final s覺nav覺nda sorumlusunuz. Makaleleri okuyup, ne yap覺ld覺覺n覺, nas覺l bir yol izlendiini, modellemenin nas覺l yap覺ld覺覺n覺, ne sonu癟 elde edildiini vb. anlay覺n覺z.

襤ncelenecek makale-1

襤ncelenecek makale-2

Multivariate Data Analysis-II

This is the official page of Multivariate Data Analysis-II course, given in the third semester of Phd in Business program at Dokuz Eylul University.

Course contents are below:

Introduction to multivariate data analysis

Fundamentals of SEM

Specification

Identification

Estimation-I

Estimation-II

Article discussions

Mid-Term

Structural Regression Models

Hypothesis Testing

Mediation and Moderation

Multi group analysis

Article discussions

Presentations

F襤NAL EXAM

Main references:

1.Principles and practice of structural equation modeling, Kline

2.A First Course in Structural Equation Modeling, Raykov&Marcoulides

3.A beginner's guide to structural equation modeling, Schumacker&Lomax

Y繹neylem Ara.Semineri

Y繹neylem Arat覺rmas覺 Semineri Dersinin resmi sayfas覺d覺r.

Derste d繹nem i癟i notunuzun %30 unu oluturacak ekilde bir d繹nem 繹devi uygulamas覺 vard覺r. Her 繹renci kendi yetenek ve ilgi alanlar覺na uygun bir konuda format覺 burada a癟覺kland覺覺 ekilde bir 繹dev haz覺rlay覺p sunmakla y羹k羹ml羹d羹r. L羹tfen 繹dev konunuzu belirlemek i癟in benimle veya Meryem Hoca ile temasa ge癟iniz.

Ders ile ilgili duyurular:

1 Mart duyurusu: 8 Marttaki derse kadar, aa覺daki listeden de yard覺m alarak, 羹st羹nde 癟al覺覺p rapor haz覺rlayaca覺n覺z bir konuyu belirlemeniz gerekmektedir. Derste konuyu bana yazd覺rmay覺 unutmay覺n覺z.

2 Haziran duyurusu:Final s覺nav覺nakadar, sunum ve raporunuzu elektronik ortamda bana ulat覺r覺n覺z. Final s覺nav覺nda 繹dev teslim tutana覺n覺 imzalayarak (derste teslim edip imzalamad覺ysan覺z) 繹devinizin 癟覺kt覺s覺n覺 teslim ediniz. Aksi takdirde 繹deviniz notland覺r覺lmayacakt覺r.

Konu listesini incelemek i癟in t覺klay覺n覺z.

Ders plan覺na ulamak i癟in t覺klay覺n覺z.

Sunumlar:

Sunum_1

Sunum_2

Sunum_3

Sunum_4

Sunum_5

Sunum_6

Sunum_7

Sunum_8

renci devlerinden Sorumlu Olduklar覺n覺z (Bu sunumlarla ilgili sunum s覺ras覺nda t羹m aktar覺lanlardan sorumlusunuz)

Kar覺nca Kolonisi Algoritmas覺

Oyun Teorisi

Veri Madencilii

Kaynaklar:

DE K羹t羹phane:http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/veri-tabanlari/

YK Tez Merkezi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Ulusal Toplu Katalog:http://www.toplukatalog.gov.tr/

Google Akademik:https://scholar.google.com.tr/

Y繹neylem Arat覺rmas覺-II

Ekonometri B繹l羹m羹 Lisans Program覺 Y繹neylem Arat覺rmas覺-II dersinin resmi sitesidir.


Ders klasik y繹ntemle ilenmektedir, sunum olursa bu sayfada yay覺nlanacakt覺r.

Sunumlar:


Ulat覺rma Modelleri

ebeke Analizi - dev sorular覺

CPM

CPM- dev Sorular覺 (Baz覺lar覺n覺n cevaplar覺 da var)

Z-tablosu

DS yaz覺l覺m覺n覺n kullan覺m覺

Envanter Modelleri

Oyun Teorisi

Kuyruk Teorisi(Bu konuyla ilgili s覺navda form羹l ka覺d覺 verilecektir)

Kuyruk teorisi form羹l ka覺d覺 (S覺nava getirmeyiniz, biz da覺taca覺z)

Kuyruk-DS-Osman HocadanFaydal覺 linkler:


A modelleri-1

A modelleri-2


YA-I

Ekonometri B繹l羹m羹 Lisans Program覺 Y繹neylem Arat覺rmas覺-I dersinin resmi sitesidir.

Her ders sunum yoktur, ders klasik y繹ntemle ilenmektedir. D繹nem i癟inde sunumlara eklemeler yap覺labilir, l羹tfen takipte kal覺n覺z.

Dersteki sunumlar i癟in t覺klay覺n覺z (kalan konular klasik olarak ilenmitir)

DS rnek Uygulama

DNEM DEV襤

Derste D繹nem i癟i Notunuzun %20'sini oluturacak ekilde DEV uygulamas覺 yap覺lmaktad覺r. Alttan alanlar覺n da 繹dev teslimi zorunludur. En 癟ok 4'er kiilik gruplar halinde 繹dev yap覺labilir.

GRUPlistelerinden grup ve soru numaralar覺n覺z覺 bulduktan sonra,SORUdosyas覺ndan grubunuza ait soruyu g繹rebilirsiniz.

9 Aral覺k 2017 Pzt g羹n羹ne kadar aa覺daki maddeleri i癟eren bir raporu teslim etmeniz gerekmektedir:

1. Sorunuzla ilgili kurulmu bir YA modeli

2. Modeldeki deikenlerinizin a癟覺klamalar覺

3.Primal modelinizin Dual form羹lasyonu

4.Her iki model i癟in Simpleks Y繹ntemi 癟繹z羹m羹. (Bu 癟繹z羹m羹 bilgisayarda yapabilmeniz i癟in29/12/2016 aramba g羹n羹 saat 15:30da D107'deDS for Windows program覺 anlat覺lacakt覺r. )

5. Bulduunuz 癟繹z羹mlerin, t羹m ekonomik yorumlar覺yla birlikte raporlanmas覺

Uyar覺: Oluturmu olduunuz modellerin primal ve duallerini DS ile 癟繹zerek iki 癟繹z羹m羹n de yorumlanmas覺 ve kar覺lat覺rmas覺n覺 yap覺n覺z ve d羹zg羹n bir ekilde raporlay覺n覺z. zellikle konuya/senaryonuza bal覺 yorum yapman覺z gerekmektedir. 襤ki modelin de 癟繹z羹m羹, duyarl覺l覺k analizlerinin yorumlanmas覺, primal-dual aras覺ndaki ge癟iler/benzerlikler 繹zellikle vurgulanmal覺d覺r. 襤ster elle yaz覺l覺, ister 癟覺kt覺 olarak getirebilirsiniz. L羹tfen ekran g繹r羹nt羹lerini alt alta yap覺t覺r覺p teslim etmeyiniz, altlar覺na 癟繹z羹mler hakk覺ndaki yorumlar覺n覺z覺 da yaz覺n覺z. Sadece kendi ad覺n覺z覺n ve grup-繹dev numaralar覺n覺z覺n olduu bir kapak sayfas覺 yapmay覺 unutmay覺n覺z.

Not: dev gruplar覺 listesindeki 繹renci numaralar覺n覺z覺 kontrol ediniz. Eksiklik ya da yanl覺l覺k varsa bildiriniz!!!

Ek rnek ve Anlat覺mlar (Baka sitelere y繹nlendirme yap覺lmaktad覺r):

Dorusal programlama-simplex y繹nteminde 繹zel durumlar ve dualite

Excel ve Lindo 癟繹z羹c羹leri ile ilgili bir makale

Excel 癟繹z羹c羹 ile ilgili video