dokuz-eylul-logo2.jpg

k覺s覺ts覺z optimizasyon

Dokuz Eyl羹l niversitesi Sosyal Bilimler Enstit羹s羹Ekonometri Program覺'nda verdiim K覺s覺ts覺z Optimizasyon dersinin resmi sayfas覺d覺r.

Dersin Amac覺: Optimizasyon karar vermede 繹nemli yap覺talar覺ndan birisidir. Bu derste problemlerin matematiksel optimizasyona uygun olarak modellenmesi, uygun k覺s覺ts覺z optimizasyon algoritmalar覺 yard覺m覺yla ve bilgisayar destekli olarak 癟繹z羹mlenebilmesi ile ilgili konula ele al覺nmaktad覺r.

Dersin renme 覺kt覺lar覺:

  • K覺s覺ts覺z optimizasyonun temel prensiplerinin kavrayabilme.
  • Bir problemi k覺s覺ts覺z optimizasyon problemi olarak oluturabilme.
  • Bir problemin ama癟 fonksiyonunu belirleyebilme.
  • K覺s覺ts覺z optimizasyon algoritmalar覺n覺n se癟im kriterlerini alg覺layabilme.
  • Bir k覺s覺ts覺z optimizasyon probleminin 癟繹z羹m羹n羹 ger癟ekletirebilme.

Dersin i癟eriii癟in t覺klay覺n覺z.

Dersin sunumlar覺:

Optimizasyona Giri

Doru Arat覺rma (Line Search) Metotlar覺

MATLAB ile Optimizasyon-I

MATLAB ile Optimizasyon-II

MATLAB Optimtool ile Optimizasyon