iibf logo.jpg

Sistem Analizi ve Modelleme

Sistem analizi dersinin sunumları aşağıdadır. Dosya Dropbox'ta bulunmaktadır. Dropbox, pekçok kişi ve kurumun kullanıdığı bir bulut belge depolama uygulamasıdır.  Dosyanın üstüne tıklayıp açılan küçük pencerede en alttaki  "no thanks, continue anyway" seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Sunum açıldıktan sonra sağ üst köşeden "download" seçeneğini seçerek dosyayı indirebilirsiniz.  

1. Sistem analizine giriş

2. Üretim sistemleri

Üretim sistemleri ile ilgili videolar :

https://www.youtube.com/watch?v=0rE3077tZ2M

https://www.youtube.com/watch?v=l4WoMHeXOJI

https://www.youtube.com/watch?v=1-SuTT9nVaU

Ödev1: Üçü hakkında da kısaca yorumlarınızı (derste anlatılan hangi sistem türlerini içermektedir, girdileri ve çıktıları nelerdir, vb.) içeren bir rapor hazırlayıp haftaya derse getiriniz.

3. Süreç nedir?

Süreç yönetimi ile ilgili makale (okunup genel fikri anlaşılacak)

Ödev2: 2. haftadaki videolardan birini seçerek süreci akış şeması haline getiriniz ve rapor halinde haftaya derste teslim ediniz.

4. Verimlilik analizi

5. Sistem dinamikleri (Ders seminer olarak Konferans Salonunda işlenmiştir, sunum aşağıda olup, konu sınavlara dahildir.)

Sunum için tıklayınız.

Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneği web sitesi

Videolar:

Bir sistem öyküsü (mutlaka seyrediniz)

Sistem dinamiklerine giriş-0  (mutlaka seyrediniz)

Sistem dinamiklerine giriş-1  (ödev olarak seyredilip kısa bir rapor halinde videodan ne anlaşıldığı yazılacak)

Sistem dinamiklerine giriş-2 (meraklısına)

6. Doğrusal modelleme 

7. Modelleme örnekleri

8. Tamsayılı Programlama

9. Tamsayılı prg örnekleri

Bilgisayarlı çözümler ve ödev (cep telefonundan açamazsınız, sıkıştırılmış dosyadır. program kurulumları da var içinde, bilgisayardan açınız)

Aşağıdaki makalelerden Final sınavında sorumlusunuz. Makaleleri okuyup, ne yapıldığını, nasıl bir yol izlendiğini, modellemenin nasıl yapıldığını, ne sonuç elde edildiğini vb. anlayınız.  

İncelenecek makale-1

İncelenecek makale-2

 

Multivariate Data Analysis-II

This is the official page of Multivariate Data Analysis-II course, given in the third semester of Phd in Business program at Dokuz Eylul University. 

Course contents are below:

Introduction to multivariate data analysis

Fundamentals of SEM

Specification

Identification

Estimation-I

Estimation-II

Article discussions

Mid-Term

Structural Regression Models

Hypothesis Testing

Mediation and Moderation

Multi group analysis

Article discussions

Presentations

FİNAL EXAM

Main references:

1.Principles and practice of structural equation modeling, Kline

2.A First Course in Structural Equation Modeling, Raykov&Marcoulides

3.A beginner's guide to structural equation modeling, Schumacker&Lomax 

 

 

 

 

Yöneylem Araş.Semineri

Yöneylem Araştırması Semineri Dersinin resmi sayfasıdır. 

Derste dönem içi notunuzun %30 unu oluşturacak şekilde bir dönem ödevi uygulaması vardır. Her öğrenci kendi yetenek ve ilgi alanlarına uygun bir konuda formatı burada açıklandığı şekilde bir ödev hazırlayıp sunmakla yükümlüdür. Lütfen ödev konunuzu belirlemek için benimle veya Meryem Hoca ile temasa geçiniz. 

Ders ile ilgili duyurular:

5 Mayıs duyurusu: Raporların sunumu 28 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00’te başlayacaktır. Örgün ikinci öğretim karışık sunulacaktır. Sunum saatinde gelenler kura yöntemiyle sıralanıp sunumlarını yapacaklardır. Sunum yapmayıp sadece raporu teslim edenlerin notu 75 puan üzerinden değerlendirilecektir. Raporun zorunlu formatı ve kaynakça talimatları aşağıdadır. Modellerinizi kurduktan sonra Meryem Hoca'ya onaylatırsanız iyi olur.  

26 Mart duyurusu: Matlab konularına başlanmıştır. Dersi takip ediniz.

19 Mart duyurusu: Uygulama problemleri siteye eklenmiştir, mutlaka bizimle iletişime geçip detayları konuşunuz.

14 Mart duyurusu: Ön analiz raporlarını aşağıdaki formata göre hazırlayıp teslim etmiş olmanız gerekiyor.

5 Mart duyurusu: Ders bundan sonra ikinci öğretimde D103, örgünde D107 lab. da işlenecektir. 

26 Şubat duyurusu: Konu listesini inceleyerek diğer öğrencilerle çakışmayacak bir konu belirlemek için benimle veya Meryem Hoca ile iletişime geçiniz. Ödev konularınız ve teslim tarihleri aşağıdaki listede verilmiştir. 

 

Ödev formatı

Kaynakça formatı

Ön analiz raporu örneği

Örnek Ödev Formatı için tıklayınız (Geçen seneki ödevlerden birisidir.) 

Uygulama Problemleri

Ders planına ulaşmak için tıklayınız.

Sunumlar:

Sunum_1

Sunum_2

Sunum_3

Sunum_4

Sunum_5

Matlab çalışma soruları

Matlab sunumları değişecektir, aşağıdakiler de kullanılabilir. 

Matlab_1

Matlab_2

Matlab_3

Matlab_4

 

 

 

 

 

Kaynaklar:

DEÜ Kütüphane: http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/veri-tabanlari/

YÖK Tez Merkezi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 

Ulusal Toplu Katalog: http://www.toplukatalog.gov.tr/

Google Akademik: https://scholar.google.com.tr/

 

 

 

 

Yöneylem Araştırması-II

Ekonometri Bölümü Lisans Programı Yöneylem Araştırması-II dersinin resmi sitesidir.


Ders klasik yöntemle işlenmektedir, sunum olursa bu sayfada yayınlanacaktır.

 

Sunumlar:


Ulaştırma Modelleri

Şebeke Analizi - Ödev soruları

CPM

CPM- Ödev Soruları (Bazılarının cevapları da var)

PERT çözümlü örnek

Z-tablosu

DS yazılımının kullanımı

Envanter Modelleri

Oyun Teorisi

Kuyruk Teorisi (Bu konuyla ilgili sınavda formül kağıdı verilecektir)

Kuyruk teorisi formül kağıdı (Sınava getirmeyiniz, biz dağıtacağız)

Kuyruk-DS-Osman HocadanFaydalı linkler:


Ağ modelleri-1

Ağ modelleri-2


YA-I

Ekonometri Bölümü Lisans Programı Yöneylem Araştırması-I dersinin resmi sitesidir.

Her ders sunum yoktur, ders klasik yöntemle işlenmektedir. Dönem içinde sunumlara eklemeler yapılabilir, lütfen takipte kalınız.

 Dersteki sunumlar için tıklayınız (kalan konular klasik olarak işlenmiştir)

DS Örnek Uygulama

DÖNEM ÖDEVİ

Derste Dönem içi Notunuzun %20'sini oluşturacak şekilde ÖDEV uygulaması yapılmaktadır. Alttan alanların da ödev teslimi zorunludur. En çok 4'er kişilik gruplar halinde ödev yapılabilir. Ödev soruları ve gruplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Ödev Grupları               Ödev Soruları

Ödev gruplarınızın yanında soru numaralarınız yer almaktadır. Soru numaranızı ödev soruları dosyasından bulabilirsiniz. 

Ödev sorularınızın modellemesini yaptıktan sonra DS for Windows paket programı ile çözeceksiniz. Elde çözüm yapmanıza gerek yoktur.

Çözüm tablolarınızı ve sonuçlarınızı yorumlayarak rapor halinde finallerden önceki hafta Araş.Gör. Meryem PULAT hocanıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Ödevi tek nüsha olarak verebilirsiniz. Ancak gruptaki herkesin ödev teslimine gelmesi ve imza atması zorunludur. 

Ek Örnek ve Anlatımlar (Başka sitelere yönlendirme yapılmaktadır):

Doğrusal programlama-simplex yönteminde özel durumlar ve dualite

Excel ve Lindo çözücüleri ile ilgili bir makale

Excel çözücü ile ilgili video