iibf logo.jpg

YA-I

Ekonometri Bölümü Lisans Programı Yöneylem Araştırması-I dersinin resmi sitesidir.

Her ders sunum yoktur, ders klasik yöntemle işlenmektedir. Dönem içinde sunumlara eklemeler yapılabilir, lütfen takipte kalınız.

 Dersteki sunumlar için tıklayınız (kalan konular klasik olarak işlenmiştir)

DS Örnek Uygulama

DÖNEM ÖDEVİ

Derste Dönem içi Notunuzun %20'sini oluşturacak şekilde ÖDEV uygulaması yapılmaktadır. Alttan alanların da ödev teslimi zorunludur. En çok 4'er kişilik gruplar halinde ödev yapılabilir. Ödev soruları ve gruplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Ödev Grupları               Ödev Soruları

Ödev gruplarınızın yanında soru numaralarınız yer almaktadır. Soru numaranızı ödev soruları dosyasından bulabilirsiniz. 

Ödev sorularınızın modellemesini yaptıktan sonra DS for Windows paket programı ile çözeceksiniz. Elde çözüm yapmanıza gerek yoktur.

Çözüm tablolarınızı ve sonuçlarınızı yorumlayarak rapor halinde finallerden önceki hafta Araş.Gör. Meryem PULAT hocanıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Ödevi tek nüsha olarak verebilirsiniz. Ancak gruptaki herkesin ödev teslimine gelmesi ve imza atması zorunludur. 

Ek Örnek ve Anlatımlar (Başka sitelere yönlendirme yapılmaktadır):

Doğrusal programlama-simplex yönteminde özel durumlar ve dualite

Excel ve Lindo çözücüleri ile ilgili bir makale

Excel çözücü ile ilgili video