dokuz-eylul-logo3.jpg

YA-I (2)

Ekonometri B繹l羹m羹 Lisans Program覺 Y繹neylem Arat覺rmas覺-I dersinin resmi sitesidir.

Derste D繹nemi癟i Notunuzun %20'sini oluturacak ekilde DEV uygulamas覺 yap覺lmaktad覺r. Alttan alanlar覺n da 繹dev teslimi zorunludur. En 癟ok 4'er kiilik gruplar halinde 繹dev yap覺labilir.

Dersin asistan覺 Ara.G繹r.Dr. G繹k癟e Baysal T羹rk繹lmez'dir. Dersle ilgili sorular覺n覺zda beni bulamad覺覺n覺zda ona da dan覺abilirsiniz.

Dersin sunumlar覺 襤lkem Fotokopi'de debulunmaktad覺r. Her ders sunum yoktur, ders klasik y繹ntemle ilenmektedir. D繹nem i癟inde sunumlara eklemeler yap覺labilir, l羹tfen takipte kal覺n覺z.

D繹nem i癟i DEV襤-1. K覺s覺m:

GRUP listelerinden grup ve soru numaralar覺n覺z覺 bulduktan sonra, SORU dosyas覺ndan grubunuza ait soruyu g繹rebilirsiniz.

4 Aral覺k 2015 cuma g羹n羹ne kadar aa覺daki maddeleri i癟eren bir raporu teslim etmeniz gerekmektedir:

1. Sorunuzla ilgili kurulmu bir YA modeli

2. Modeldeki deikenlerinizin a癟覺klamalar覺

3. Modelinizin Simplex y繹ntemle 癟繹z羹m羹 i癟in oluturulan bir balang覺癟 tablosu (癟繹zmeyiniz)

4. Primal modelinizin Dual form羹lasyonu

Listede sadece ad覺 olup numaras覺 olmayan 繹renciler l羹tfen G繹k癟e Hoca'y覺 bulup numaralar覺n覺 yazd覺rs覺nlar.

D繹nem i癟i DEV襤-2. K覺s覺m:

devin son k覺sm覺 olarak oluturmu olduunuz modellerin primal ve duallerini Excel 癟繹z羹c羹 ile 癟繹zerek iki 癟繹z羹m羹n de yorumlanmas覺 ve kar覺lat覺rmas覺n覺 yap覺n覺z ve d羹zg羹n bir ekilde raporlay覺n覺z. zellikle konuya/senaryonuza bal覺 yorum yapman覺z gerekmelidir. 襤ki modelin de 癟繹z羹m羹, duyarl覺l覺k analizlerinin yorumlanmas覺, primal-dual aras覺ndaki ge癟iler/benzerlikler 繹zellikle vurgulanmal覺d覺r. 襤ster elle yaz覺l覺, ister 癟覺kt覺 olarak getirebilirsiniz. L羹tfen ekran g繹r羹nt羹lerini alt alta yap覺t覺r覺p teslim etmeyiniz, altlar覺na 癟繹z羹mler hakk覺ndaki yorumlar覺n覺z覺 da yaz覺n覺z. Eer modellemenizde bir sorun olduunu 癟繹z羹m esnas覺nda fark ederseniz l羹tfen gerek癟enizle birlikte d羹zeltmenizi yap覺p doru modelin 癟繹z羹m羹n羹 yorumlay覺n覺z. Kapak sayfas覺 yapmay覺 unutmay覺n覺z. Son teslim tarihi final s覺nav覺d覺r.

Dersteki sunumlar (kalan konular klasik olarak ilenmitir):

1- Giri sunumu

2- Modelleme

3- DP ve grafik 癟繹z羹m

4- Ulat覺rma Modelleri

Ek rnek ve Anlat覺mlar (Baka sitelere y繹nlendirme yap覺lmaktad覺r):

Dorusal programlama-simplex y繹nteminde 繹zel durumlar ve dualite

Excel ve Lindo 癟繹z羹c羹leri ile ilgili bir makale

Excel 癟繹z羹c羹 ile ilgili video

Ulat覺rma Modelleri (Atama Modelleri de var i癟inde, onlar ikinci d繹nemde g繹r羹lecek)