Veri Bilimi için Programlama

DEÜ SBE Ekonometri Anabilimdalı Veri Yönetimi ve Analizi Yüksek Lisans Programında yer alan Programlama dersinin resmi sayfasıdır.

Dersin asistanı Ozan Hocadır. Beni bulamadığınızda onunla iletişime geçebilirsiniz.

Dersin tüm materyalleri (sunumlar, kaynak kitap, ödevler, okuma parçaları ve faydalı linkler) sanal sınıfın içindedir. Sanal sınıf kodu ilk derste dersi alan öğrencilere gönderilmiştir. Lütfen dersi aldığınız halde mesaj size ulaşmadıysa bana veya Ozan Hocaya ulaşınız.

Dersimizde bilgisayar programlamanın temelleri ve algoritma mantığı özünsendikten sonra R ile programlama işlenecektir. Ders Ekonometri Bölümü 1 Nolu Seminer Odasında işlenmektedir.

Dersi alan öğrenciler ayrıca Veri Bilimi Günlüğü'nü takip etmekten sorumludurlar.